02193821150 c2vinhtuybacquang@hagiang.edu.vn
Văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
01/2023/TT-BTP Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
01/2023/TT-BTP Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
281 Cv đảm bảo các điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục tại các trường 12/08/2021
323/PGD-CM CV triển khai tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường 10/09/2021
357/PGD-CM CV Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2021-2022 29/09/2021